Разход на флуиди   

Възможност за калибриране.   

1. Калибриране на разходомери за течности - калибриране с вода:

 • с номинални диаметри на присъединяване от DN15 до DN50;
 • с обхват на разход от 0,005 m3/h до 25m3/h.
 • Калибриране на диафрагмени, ротационни и турбинни разходомери за газ с обхват на разход от 0,025 m3/h до 70,8 m3/h.

т. II.1 от „Ценоразпис за услугите, предоставяни ат БИМ” 

Еталони.

1. Еталон за масов разход на течности R50:

 • с обхват на измерване от 0,005 m3/h до 40 m3/h;
 • номинални диаметри на присъединяване на средствата за измерване от DN15 до DN50;
 • работна течност- вода до 30 °С.

2. Еталон за разход на течности R65:

 • с обхват на измерване от 0,005 m3/h до 90 m3/h;
 • номинални диаметри на присъединяване на средствата за измерване от DN15 до DN50;
 • работна течност- вода до 95 °С.

3. Еталон за разход на газ с еталонни разходомери:

 • с обхват на измерване от 0,5 m3/h до 2500 m3/h;
 • номинални диаметри на присъединяване на средствата за измерване от DN50 до DN250.