Регистър на националните еталони, утвърдени от Министерски съвет (МС)

Съгласно Закона за измерванията и Наредбата за реда за утвърждаване на националните еталони на Република България и начина за използване и съхраняване на националните еталони, те се утвърждават от МС.