Дата на публикуване: 28.12.2018 г. 

 Дата на публикуване: 23.11.2018 г. 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Главен юрисконсулт” - 1 /една/ незаета щатна бройка в отдел „Правно – административни дейности и човешки ресурси“, Д ОА в Български институт по метрология.

Дата на публикуване: 12.11.2018 г.

Дата на публикуване: 06.11.2018 г.

Дата на публикуване: 25.10.2018 г.

Дата на публикуване: 28.05.2018 г.

Дата на публикуване: 01.02.2018 г.