История

Началото на метрологията в България е поставено през 1888 г. с приемането на Закона за мерките и теглилките

Историята на метрологията, като самостоятелна институция датира от 1948 г., когато се създава Инспекция за рационализация и стандартизация. Тя съществува една година, преди да се преобразува във Върховен съвет по стандартизация. Следват нови структурни реформи:

 • Институт по стандартизация, метрология и измервателни уреди (1964-1970 г.)
 • Държавна инспекция за технически контрол на качеството на продукцията (1964-1970 г.)
 • Комитет по качество, стандартизация и метрология към МС (1970-1975 г.)
 • Държавен комитет по стандартизация към МС (1975-1981 г.)
 • Главно управление по стандартизация (1981-1985 г.)
 • Комитет по качество към МС (1985-1991 г.)
 • Комитет по стандартизация, сертификация и метрология при МС (1991-1992 г.)
 • Комитет по стандартизация и метрология към МС (1992-2000г.)
 • Държавна агенция по стандартизация и метрология (04.02.2000 г.- 10.2002)
 • Държавна агенция за метрология и технически надзор (2002 – 2006)
 • Български институт по метрология (2006 г.)

През годините структурата е изпълнявала задачи, свързани със стандартизацията, метрологията, сертификацията, техническият надзор и качеството.Всяка една от тези области е преминала своето историческо развитие, обусловено главно от икономическите процеси в страната.

Историята на метрологията в България по години можете да видите тук: